De vof, maatschap en cv

De personenvennootschap

Er zijn drie personenvennootschappen:

  • De vennootschap onder firma (vof);
  • De maatschap; en,
  • De commanditaire vennootschap (cv).

De vof en de maatschap

Een vennootschap onder firma (vof) is een bedrijf waarin minimaal twee personen (vennoten) samenwerken onder één gemeenschappelijke naam. Een vof heeft geen rechtspersoonlijkheid, waardoor vennoten aansprakelijk zijn met hun privévermogen voor de schulden van de vof. Iedere vennoot brengt geld, goederen of arbeid in. Een minimumkapitaal is echter niet vereist. Bij de vof voert u samen met uw medevennoten een bedrijf uit, bij de maatschap voert u samen met uw medevennoten een beroep uit. Ook bij de maatschap zijn alle vennoten aansprakelijk met hun privévermogen voor de schulden van de maatschap.

De cv

Bij de cv is sprake van een bedrijf van minimaal twee personen (vennoten), maar er wordt een onderscheid gemaakt tussen de vennoten. Er zijn twee soorten vennoten in de cv:

  • De beherende vennoot: de beherende vennoot heeft de dagelijkse leiding; en,
  • De stille vennoot: de stille vennoot is enkel financieel betrokken als geldverstrekker, hij bemoeit zich niet met het bedrijf.

De beherende vennoten zijn aansprakelijk met hun privévermogen voor de schulden van de cv. De stille vennoten zijn, in beginsel, enkel aansprakelijk voor het bedrag dat zij hebben ingebracht in de cv en aldus niet met hun privévermogen.

Oprichting

Als u een personenvennootschap op wilt richten, is tussenkomst van de notaris niet verplicht. Voor de oprichting is enkel vereist dat u zich inschrijft bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Het is echter wel aan te raden dat u, voordat u van start gaat, een vennootschapscontract opstelt. In het vennootschapscontract staan afspraken over wie wat mag doen, wie wat inbrengt en hoe de winst wordt verdeeld. Het vennootschapscontract vormt zo de spelregels van uw samenwerking.

Rol van de notaris

U bent niet verplicht om het vennootschapscontract door een notaris te laten opstellen. U kunt dit ook zelf doen. Het is wel aan te raden om een notaris te raadplegen voorafgaand aan de oprichting van de vof. De notaris kan met u meedenken of de vof de geschikte bedrijfsvorm is in uw situatie en kan u adviseren waaraan u moet denken bij het opmaken van het vennootschapscontract. Bovendien kan de notaris u adviseren over de gevolgen van de vof, de maatschap of de cv voor uw huwelijk/geregistreerd partnerschap en uw testament.

Bent u van plan om een beroep of bedrijf uit te oefenen met meerdere personen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij kunnen samen met u bekijken welke rechtsvorm in uw situatie de juiste keuze is en wat de gevolgen hiervan (kunnen) zijn voor uw privésfeer, uw relatie en uw gezin.

Contact

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.