Tel.: +31(0)114-312 821

Checklist voor samenwoners

Waar moet u op letten als u een samenlevingscontract wilt sluiten?

 1. Verrekening kosten van de huishouding

 2. Wat valt onder kosten van de huishouding

 3. Gezamenlijke woning moet wel of niet gezamenlijk eigendom worden

 4. Gevolgen als een partner meer geld aan rente en aflossing van hypotheek bijdraagt

 5. Positie van degene die intrekt bij de partner die enig eigenaar is van het huis

 6. Eigendomsrechten van voor gezamenlijke rekening aangeschafte spullen

 7. Regeling van de aantoonbaarheid dat bepaalde zaken niet gemeenschappelijk zijn

 8. Al dan niet gezamenlijk huurderschap van het huis

 9. Aanmelding van elkaar als begunstigde voor het partnerpensioen

 10. Overlijdensrisicoverzekeringen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen

 11. Gevolgen van uit elkaar gaan

 12. Gevolgen bij overlijden