Tel.: +31(0)114-312 821

De echtscheidingsnotaris; in harmonie uit elkaar

Jaarlijks gaan in Nederland zo'n 100.000 stellen uit elkaar. Getrouwd of samenwonend, met of zonder kinderen, jong of oud...

Bij de verbreking van een relatie speelde de notaris tot nu al een rol bij bijvoorbeeld de verdeling van de woning, de afwikkeling van het gezamenlijk bedrijf of het opstellen van nieuwe testamenten.

Sinds enige tijd is de rol van de notaris bij echtscheiding uitgebreid.  De notaris kan u van begin tot eind begeleiden in het echtscheidingsproces.

De notaris treedt gezamenlijk op voor beide partijen en is daarom neutraal en onafhankelijk. Hierdoor verloopt de afwikkeling van een echtscheiding veelal met wederzijds respect. U staat niet tegenover elkaar, maar bent samen verantwoordelijk voor het, op harmonieuze wijze, uit elkaar gaan.

De afwikkeling door de notaris is ook kostenbesparend en efficiënt doordat de notaris een groot deel of de gehele afwikkeling verzorgt. Denk hierbij aan het aanpassen van uw testament(en), het uitvoeren van de huwelijkse voorwaarden, de verdeling van de boedel en het aanpassen van de hypotheek, maar ook het berekenen van partner- en kinderalimentatie, het verevenen van pensioenrechten en het opstellen van een convenant..

Ouders van minderjarige kinderen die willen scheiden, hun geregistreerd partnerschap willen ontbinden of hun samenlevingsovereenkomst wensen te verbreken, zijn wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen.  De notaris kan u helpen bij het opstellen van het ouderschapsplan en adviseert u tevens over de kinderalimentatie.

Als enige notaris in Zeeuws-Vlaanderen ben ik aangesloten bij de organisatie echtscheidingsnotaris. Voor meer informatie kunt u de site raadplegen:

 www.echtscheidingsnotaris.nl of www.allesoverscheiding.nl

Echtscheidingsnotaris.nl