Tel.: +31(0)114-312 821

Het nieuwe BV-recht

Op 1 oktober 2012 is het nieuwe bv-recht in werking getreden. Deze nieuwe wetgeving is van toepassing op zowel bestaande als nieuw op te richten besloten vennootschappen. Onderstaand vindt u alle informatie over het nieuwe bv-recht.

Wat is een bv?
Een besloten vennootschap (bv) is een rechtspersoon waarin een onderneming kan worden gedreven. Bij een rechtspersoon zijn de directeur en de aandeelhouder(s) in beginsel niet aansprakelijk voor de schulden van de onderneming.

Waarom wordt het bv-recht aangepast?
De regering wil het voor ondernemers gemakkelijker maken een bv op te richten. Voor de oprichting zijn onder het nieuwe recht minder formaliteiten nodig. Verder zorgt meer flexibiliteit bij inrichting van de interne organisatie voor een betere aansluiting op de ondernemerspraktijk. Zo wordt de bv een aantrekkelijker rechtsvorm voor startende ondernemers. Maar ook voor bestaande bedrijven is het interessant om het nieuwe bv-recht onder de loep te nemen. Statuten kunnen worden aangepast, zodat ondernemers met een bestaande bv ook van de nieuwe mogelijkheden kunnen profiteren.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in het bv-recht?
Minder formaliteiten bij oprichting
• Afschaffing van het verplichte startkapitaal van 18.000 euro: één eurocent is voldoende
• Bank- of accountantsverklaring is niet meer nodig

Meer vrijheid bij de inrichting van de statuten
• Het is mogelijk aandelen zonder stemrecht of zonder winstrecht uit te geven
• Blokkeringsregeling op maat: vrije overdracht van aandelen of juist tijdelijke blokkade mogelijk
• Eenvoudiger regeling voor besluitvorming buiten vergadering

Meer verantwoordelijkheden voor bestuur
• Bestuur moet goedkeuring verlenen aan uitkeringen
• Toets bij iedere uitkering of de bv de opeisbare schulden kan blijven betalen
• Bestuur (en aandeelhouders) aansprakelijk bij onterechte uitkering: Zorg dus dat de besluiten tot het doen van uitkeringen goed zijn gemotiveerd en aangeven dat u die toets hebt uitgevoerd.

Ik heb één of meer bv’s; moet ik mijn statuten laten aanpassen?
Een veelvoorkomend misverstand onder ondernemers is dat de flex-bv een rechtsvorm is naast de bestaande bv. Het nieuwe bv-recht geldt voor alle bv’s. Het is niet noodzakelijk om uw statuten aan te passen na inwerkingtreding van de nieuwe wet. Er gaat dus niets fout als u niets doet. Juist om verplichte extra kosten te voorkomen is de nieuwe wet zo opgezet dat dat niet nodig is. Dat neemt niet weg dat uw statuten knellende bepalingen kunnen bevatten waar u misschien liever van af zou willen en die onder de nieuwe wet kunnen worden geschrapt. Ook biedt de wet nieuwe keuzemogelijkheden, waar u misschien graag gebruik van zou willen maken. Over dat alles kunt u natuurlijk advies vragen aan uw notaris en met hem uw mogelijkheden verkennen.

Ik heb een eenmanszaak, vof of maatschap. Is de bv iets voor mij?
Dit is afhankelijk van uw ondernemerssituatie. Belangrijke factoren zijn de risico’s, aansprakelijkheid en belastingen. Voordelen van de (flex-)bv zijn:
• De aansprakelijkheid is beperkt tot uw kapitaalinbreng
• Er is een juridische scheiding tussen ondernemings- en privé-vermogen
• U kunt statuten precies naar uw behoeften op maat laten maken
• U heeft geen startkapitaal van 18.000 euro en geen bank- of accountantsverklaring meer nodig

Meer informatie kunt u vinden op de website www.mijnbedrijfsvorm.nl

Op deze website staat een online test voor ondernemers om te bepalen welke bedrijfsvorm het beste bij uw onderneming past. Ondernemers met een bv kunnen een gratis statutenscan laten uitvoeren door een notaris uit de regio.