Tel.: +31(0)114-312 821

De voorlopige koopakte is bindend

Als u een particuliere koper bent, hebt u voor de koop van een woning een schriftelijke koopovereenkomst nodig. Zonder de schriftelijke overeenkomst is de koop niet geldig. Zo wordt u beschermd tegen professionele partijen.

 

Mondelinge overeenstemming

Indien u een bod uit zou brengen op een woning en verder geen voorwaarden stelt, zou de verkoper ervan uit kunnen gaan dat u (mondelinge) overeenstemming hebt met elkaar. De verkoper kan mogelijk van u verwachten dat u meewerkt aan het opstellen van een schriftelijke koopovereenkomst. Als particuliere koper bent, kunt u hier echter niet toe gedwongen worden.

 

De voorlopige koopovereenkomst en binding

Uiteindelijk zal er een schriftelijke koopovereenkomst moeten zijn om de transportakte te kunnen opmaken en de woning daarmee eigendom van u te maken. Zodra u deze heeft getekend bent u aan de koop gebonden. De koopovereenkomst wordt vaak een voorlopige koopovereenkomst genoemd. De term “voorlopig” is misleidend. Een voorlopige koopovereenkomst is enkel voorlopig omdat de woning nog niet op uw naam staat.

 

De bedenktijd

Dit betekent niet dat u niet meer kunt afzien van de koop. Als particuliere koper heeft u volgens de wet nog drie dagen bedenktijd. Tijdens deze bedenktijd mag u, zonder gevolgen en zonder opgave van redenen, afzien van de koop. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u een afschrift krijgt van de getekende koopovereenkomst. De bedenktijd moet bovendien ten minste twee werkdagen omvatten. Krijgt u de getekende koopovereenkomst bijvoorbeeld op donderdag, dan gaat de bedenktijd in op vrijdagochtend om 0:00 uur en loopt deze tot maandagavond 24:00 uur.

Wilt u na de bedenktijd nog van de overeenkomst af en kunt u geen gebruik maken van eventuele ontbindende voorwaarden, dan is dit doorgaans lastig. Vaak resulteert het zelfs in een verplichting tot het betalen van een boete en/of schadevergoeding aan de verkoper.

 

De koop inschrijven

Wilt u voorkomen dat een verkoper na ondertekening van de koopovereenkomst het huis nog aan iemand anders verkoopt voor een fors hogere prijs? Laat dan de koopovereenkomst door ons inschrijven in het Kadaster. Als de koop is ingeschreven, bent u beschermd tegen een latere overdracht van de woning. Ook wordt u beschermd tegen bijvoorbeeld beslaglegging op de woning of faillissement van de verkoper. De overdracht moet wel binnen een halfjaar na de inschrijving plaatsvinden. Lukt dit niet, dan vervalt de bescherming.

 

Terug | Download als HTML