Tel.: +31(0)114-312 821

Meer dan standaardwerk

De maatschappij wordt steeds complexer, zo ook familie- en gezinsrelaties. Er zijn steeds meer eenoudergezinnen, samengestelde gezinnen en alles daar tussenin. Maar ook een overlijden kan de overdracht bemoelijken. Deze complexere relaties hebben ook invloed op het aan- en verkopen van een woning. Steeds een groter deel van de werkzaamheden voor een leveringsakte moeten daarom op maat worden gesneden voor dergelijke complexere situaties.

 

Welke situaties?

Het blijkt niet altijd uit de aangeleverde documenten dat de verkoper gescheiden is of dat zijn echtgenote overleden is. Hoewel dit misschien onbelangrijk lijkt voor de overdracht van de woning, kan dit grote gevolgen hebben. Het is mogelijk dat namelijk andere mensen ook een aandeel hebben in de woning, denk hierbij aan een ex-echtgenoot of een mede-erfgenaam. Als de juridische positie van de verkoper anders is dan uit de aangeleverde stukken blijkt, zullen wij aanvullende werkzaamheden moeten uitvoeren om een soepele overdracht te kunnen garanderen. Er kan bijvoorbeeld een verklaring van erfrecht nodig zijn of een volmacht van een ex-echtgenoot of erfgenaam. Als sprake is van een minderjarige mede-erfgenaam is er bovendien nog toestemming nodig van de kantonrechter voordat de woning kan worden verkocht.

Ook onderzoek in de openbare registers kan leiden tot vervolgwerk. Bijvoorbeeld als de verkoper net failliet verklaard blijkt te zijn, dan moet de curator aan de verkoop meewerken. Het kan ook zijn dat er andere, verouderde juridische beperkingen moeten worden opgeheven of juist nieuwe beperkingen moeten worden gevestigd.

 

Uw situatie

Jazeker, in elk dossier zijn er gebruikelijke, min of meer standaard werkzaamheden. Die komen in elke akte terug en kunnen grotendeels administratief worden georganiseerd. Maar daarnaast kunnen vaak nog diverse maatwerk werkzaamheden nodig zijn. Wilt u weten welke werkzaamheden dat in uw situatie zouden kunnen zijn, neem dan contact met ons op. Wij kunnen dan samen met u bekijken welke werkzaamheden voor u van toepassing kunnen zijn.

 

Terug | Download als HTML