Tel.: +31(0)114-312 821

Schenk- en erfbelasting 2014

Schenk- en erfbelasting worden geregeld in de Wet op de schenk- en erfbelasting. Daarin is geregeld dat u belasting moet betalen over wat u uit iemands nalatenschap krijgt. Voordat partners erfbelasting moeten gaan betalen geldt een vrijstelling van € 627.367, voor kinderen € 19.868. Voor eenmalige schenkingen aan kinderen tussen 18 en 40 jaar) bedraagt de vrijstelling € 52.281 (te gebruiken voor studie of eigen woning) of € 27.187 (vrije besteding).

De eenmalig verhoogde vrijstelling (€ 52.281) voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar is per 1 oktober 2013 tijdelijk verruimd naar € 100.000. Daarbij hoeft de schenking ook niet meer te voldoen aan de voorwaarde dat deze door ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar moet worden gedaan. De tijdelijke verruiming geldt tot 1 januari 2015.

Schenkbelasting over gewone schenkingen aan kinderen is pas verschuldigd boven € 5.229 (jaarlijkse vrijstelling).

Schematisch overzicht Schenk- en erfbelasting 2014

 

Deel van de belaste verkrijging

Tariefgroep 1 (partners en kinderen)

Tariefgroep 1A (kleinkinderen)

Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)

zie ()

 (tot € 117.214) 10%

 (tot € 21.098) 18%

 (tot € 35.164) 30%

Zie ()

(v.a. € 117.214) 20%

 (v.a. € 21.098) 36%

 (v.a. € 35.164) 40%

 

Vrijstellingsbedragen erfbelasting

Partners

€ 627.367

Kinderen en kleinkinderen

€ 19.868

Zieke en gehandicapte kinderen

€ 59.601

Ouders

€ 47.053

Overige verkrijgers

€ 2.092

 

Vrijstellingsbedragen schenkbelasting

Kinderen

€ 5.229

Kinderen 18-40 jaar (eenmalig)

€ 25.096

Kinderen 18-40 jaar (eenmalig, indien de schenking wordt gebruikt voor studie of aankoop van een huis)

Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 is dit bedrag tijdelijk verhoogd zonder de beperking va schenking door ouders aan kinderen tussen 18-40 jaar 

€ 52.281

 

 

€ 100.000

Overige verkrijgers

€ 2.092

 


Bedrijfsopvolgingsregeling

Het overhevelen van uw bedrijf naar uw kinderen is helemaal vrijgesteld van belasting. Althans voor zover de onderneming niet meer dan € 1.045.611 waard is. Als uw bedrijf meer waard is, dan geldt een 100% vrijstelling voor het deel dat de verkrijger krijgt van die € 1.028.132; voor het meerdere geldt een vrijstelling van 83%. Voor de belasting die dan eventueel nog is verschuldigd (meestal tariefgroep 1 tegen een tarief van 10-20%) kan uw kind tien jaar uitstel van betaling krijgen.

U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Wilt u gebruik maken van de regeling, dan moet uw zoon of dochter de onderneming vijf jaar voortzetten. En u moet 55 jaar of ouder zijn.

Goede doelen

Regeling voor Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's). Alleen instellingen die (nagenoeg) uitsluitend het algemeen nut beogen komen in aanmerking voor de ANBI-regeling. Dat betekent dat zij geen belasting hoeven te betalen over ontvangen schenkingen.

Daarnaast is er een regeling voor Sociaal belang behartigende instellingen (SBBI's). Dat zijn bijvoorbeeld sportorganisaties en niet-commerciële dorpshuizen. Ook SBBI's hoeven geen schenk- of erfbelasting te betalen over de schenkingen en nalatenschappen die ze ontvangen.