Tel.: +31(0)114-312 821

Wat zijn huwelijkse voorwaarden?

Huwelijkse voorwaarden zijn afspraken tussen mensen die gaan trouwen of getrouwd zijn. Voor geregistreerde partners heten deze voorwaarden: partnerschapsvoorwaarden.

Als u geen huwelijkse voorwaarden hebt laten opmaken voordat u trouwt, is het wettelijk stelsel van toepassing op uw huwelijk. Voor huwelijken die worden gesloten na 1 januari 2018 geldt het nieuwe wettelijke stelsel.

 

Het wettelijke stelsel houdt in dat u in gemeenschap van goederen trouwt, maar anders dan voor 1 januari 2018 gaan niet alle goederen en schulden tot die gemeenschap behoren.

 

Niet tot de gemeenschap behoren:

Goederen die de echtgenoten al voor het huwelijk samen in eigendom hadden, gaan wel tot de gemeenschap behoren.

 

Wat is van wie?

Het is belangrijk dat echtgenoten een goede administratie voeren. Bij het einde van het huwelijk moet namelijk vastgesteld kunnen worden wat privé is en wat tot de gemeenschap behoort. Als niet kan worden aangetoond dat een goed privé is, wordt het goed geacht tot de gemeenschap te behoren.

 

Huwelijkse voorwaarden

Ook onder de nieuwe regeling is het vaak nog van belang om huwelijkse voorwaarden op te stellen.

Bijvoorbeeld als er sprake is van een onderneming van één van beide echtgenoten of als er door één van beide echtgenoten eigen geld is geinvesteerd in de woning waarvan de echtgenoten al voor het huwelijk gezamenlijk eigenaar waren.

Ook als u niet helemaal geen vermogen wilt delen en alles apart wilt houden is het belangrijk om voor het huwelijk huwelijkse voorwaarden te maken.

Of als u wilt dat juist alles gemeenschappelijk wordt, ook hetgeen u ieder voor het huwelijk al had.