Testamenten

Testament

In uw testament legt u vast wat er met uw geld, huis, bezittingen en schulden moet gebeuren na uw overlijden. Is er geen testament, of zijn de in het testament aangewezen erfgenamen en hun kinderen overleden, dan bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Een testament is een notariële akte waarin u aangeeft wie uw erfgenamen zijn en wie wat krijgt na uw overlijden. Het is ook mogelijk om toekomstige situaties op te nemen. Bijvoorbeeld als u kinderen krijgt of uw partner gaat hertrouwen na uw overlijden. Of juist wettelijke erfgenamen onterven. Voor het afhandelen van uw nalatenschap benoemt u een executeur in het testament.

Testament voor samenwoners

Woont u samen en bent u niet getrouwd of als partners geregistreerd? Als u wilt dat uw partner toch uw erfgenaam wordt, dan moet u daarvoor een testament maken. Zonder testament zijn uw familieleden, uw “bloedverwanten” uw erfgenaam, uw partner krijgt dan niets.

Mocht één van u onverhoopt overlijden en wilt u dat uw achterblijvende partner in het huis kan blijven wonen, dan hebt u een zogenaamd verblijvings­beding nodig. Die kunt u opnemen in uw samenlevingscontract. Zo’n verblijvingsbeding garandeert dat u de voorheen gemeenschap­pelijke goederen helemaal in eigendom krijgt. U hebt daarvoor geen apart testament nodig. Dat heeft u wel nodig als u samen een huis hebt gekocht. Zonder testament krijgt u erfrechtelijke problemen. Als uw partner in zo’n situatie overlijdt, dan valt de gedeeltelijke eigendom van het huis van uw partner toe aan diens nalatenschap, dus aan zijn of haar erfgenamen. En dat bent u niet automatisch! Regel het, het scheelt u uiteindelijk veel onrust en veel geld.

Wilt u absolute zekerheid voor uw partner, maak dan elk een testament. U kunt daarin de partner waarmee u samenwoont tot uw erfgenaam benoemen en bepalen dat de vorderingen van overige erfgenamen op hem of haar pas opeisbaar zijn na diens overlijden. Voorwaarde is wel dat u een gemeenschappelijke huishouding voert en een notariële samenlevingsovereenkomst hebt.

tekenen notaris van goethem

Goed om te weten en tips

Testament is privé

Zolang u leeft, heeft niemand het recht om uw testament in te zien. Ook uw partner en kinderen niet. Natuurlijk kunt u zelf besluiten om uw testament toch aan iemand te laten lezen. De notaris heeft een geheimhoudingsplicht: hij praat dus met niemand over uw testament.

Niet als echtpaar één testament

U kunt niet samen met uw partner één testament opmaken. Ieder maakt een eigen testament. Wilt u dingen gezamenlijk regelen, zoals de voogdij over uw kinderen? Dan neemt u beiden in uw testament een voogdijbepaling op. Het is dan handig om allebei naar dezelfde notaris te gaan.

Testament geldig tot herroeping

Een testament is geldig totdat u een nieuw testament maakt en daarbij het oude herroept. Om uw testament te wijzigen, maakt u een afspraak met een notaris.

Het is verstandig om eens in de vijf jaar uw testament opnieuw te bekijken en zo nodig aan te passen aan uw situatie.

Centraal Testamentenregister

Alle testamenten worden ingeschreven in het Centraal Testamentenregister (CTR). Zo kunnen erfgenamen na uw overlijden zien of u een testament heeft gemaakt en bij welke notaris dit ligt. De inhoud van de akte is niet zichtbaar. Alleen notarissen kunnen dit register inzien.

checklist