Ondernemingsrecht

De bedrijfsvorm van uw onderneming

Of u nu een eigen bedrijf begint of al jaren ondernemer bent, het is goed om stil te staan bij de meest geschikte bedrijfsvorm voor uw wensen of situatie.

Een onderneming starten

Keuze rechtsvorm

Als u een bedrijf begint, heeft u de keuze uit verschillende rechtsvormen. Welke vorm het beste bij u past, hangt af van uw situatie. We onderscheiden de rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid.

Wat is het verschil?

Bij een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid bent u privé aansprakelijk voor ondernemingsschulden. Zakelijke schuldeisers kunnen zich verhalen op zowel uw ondernemingsvermogen als op uw privévermogen. Kiest u een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid, dan is de rechtspersoon aansprakelijk voor de schulden die uit het ondernemen voortvloeien, en niet uzelf.

Besloten vennootschap

Een besloten vennootschap (bv) is een samenwerkingsverband van aandeelhouders. Bij de oprichting worden aandelen uitgegeven aan de oprichter(s) of aan anderen die geld of goederen inbrengen.

Wat is een bv?

De bv is een rechtspersoon, een zelfstandige entiteit. Dat zorgt er voor dat in de meeste gevallen niet u, maar de bv aansprakelijk is voor eventuele schulden. Na de oprichting van de bv bent u als bestuurder in dienst van de bv en handelt u uit haar naam. U kunt een bv alleen oprichten, of samen met anderen.

Oprichten van een bv en rol notaris

Voor het oprichten van een bv gaat u naar de notaris. Deze legt de statuten van de bv voor u vast in de oprichtingsakte. In de statuten staan zaken als:

  • het nominale bedrag van de aandelen;
  • de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen;
  • de bevoegdheden van de diverse organen en de manier waarop zij vergaderen;
  • de regels voor de overdracht van aandelen.

Inschrijving handelsregister

De bv moet ingeschreven worden in het Handelsregister, om persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders te voorkomen. Deze inschrijving wordt normaal gesproken door de notaris begeleid.

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op!