De Naamloze Vennootschap

De Naamloze Vennootschap

Een naamloze vennootschap (NV) is een rechtspersoon waarin een onderneming kan worden gedreven. Bij een rechtspersoon zijn de directeur en de aandeelhouder(s) in beginsel niet aansprakelijk voor de schulden van de onderneming, maar de rechtspersoon zelf (de NV).

Aandelen

Het kapitaal van de NV is verdeeld in aandelen. De aandelen van een NV hoeven niet op naam te staan. Vandaar de naam ‘naamloze’ vennootschap. Dit is echter niet verplicht; ook een NV kan aandelen op naam hebben. Aandelen die niet op naam staan, zijn vrij verhandelbaar zonder dat hiervoor een notariële akte nodig is.

De aandeelhouders hebben het recht om beslissingen te nemen (stemrecht) en recht op een deel van de winst (winstrecht). In de algemene vergadering van aandeelhouders nemen de gezamenlijke aandeelhouders besluiten. Een NV kan, in tegenstelling tot een BV, geen stemrechtloze of winstrechtloze aandelen uitgeven.

De dagelijkse leiding aan de NV wordt gegeven door de bestuurders. Een NV heeft vaak ook een raad van commissarissen, die toezicht houdt op het bestuur en het bestuur adviseert.

De oprichting van een NV

De oprichting van een NV loopt via de notaris. De notaris stelt de notariële akte van oprichting op met daarin de statuten van de NV. De statuten zijn de basis voor de NV. Hierin staan de regels en afspraken opgenomen, zoals:

  • Tot welk bedrag de vennootschap aandelen kan uitgeven;
  • De wijze van benoeming en ontslag van bestuurders;
  • De bevoegdheden van de diverse organen en de manier waarop zij vergaderen;
  • De overdracht van aandelen.

Om persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders te voorkomen, wordt de NV na het passeren van de oprichtingsakte door ons ingeschreven in het handelsregister.

Bij de oprichting van een NV geldt een verplicht startkapitaal van minimaal € 45.000,=. De inbreng van het startkapitaal kan in geld, maar ook door inbreng van bijvoorbeeld een onderneming of goederen.

Contact

Wilt u een bedrijf oprichten of verandert er iets in uw bedrijf, neem dan vooral contact met ons op. Wij kijken dan samen met u wat de mogelijkheden zijn en helpen u bij de oprichting of aanpassing van uw bedrijf.

contact Notaris van Goethem 600x450

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.